Ringvorlesung Frühling 2016

Австрийска библиотека “Д-р Волфганг Краус” организира в годината на своя 25-годишен юбилей с подкрепата на Посолството на Република Австрия цикъл лекции под надслов “Австрийска литература и култура в европейски контекст”.

В цикъла са включени проподаватели от различни университети и висши училища.

Заповядайте на първата лекция на тема “Херман Брох или орнаментът” (лектор: доц. Борис Минков НАТФИЗ), която ще се проведе на 24.02.2016 г. (сряда) от 16-18 ч. в Новата конферентна зала.

plakat February FINAL

pokana OeB Ringvorlesung